Home

 

Welkom bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Wie?

Vanaf augustus 2012 is de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd van start gegaan. Bij onze praktijk werkt een team van enthousiaste en ervaren orthopedagogen,GZ-psychologen, psychotherapeuten en remedial teachers die zorgdragen voor een breed hulpaanbod voor kinderen, jeugdigen, hun ouders en scholen. Dit kan kortdurende psychologische hulp of diagnostiek in de Generalistische Basis GGZ zijn, maar ook diagnostisch onderzoek en/of langer durende behandeling in de Gespecialiseerde GGZ wanneer dat nodig is.

gooise-prakijk-voor-kind-en-jeugd-huizenDe praktijk komt voort uit de Gooise Psychologen Praktijk waar u al sinds 1997 terecht kunt voor eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Met de start van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd is het hulpaanbod voor kinderen en jeugdigen uitgebreid, waardoor u ook bij ons terecht kunt voor opvoedondersteuning en ouderbegeleiding, maar ook wanneer er sprake is van leerproblemen.

Waarom?
Er kunnen verschillende redenen zijn om u bij ons aan te melden en een afspraak met de psycholoog of orthopedagoog te maken. Bijvoorbeeld als u als ouders vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, als de schoolprestaties achterblijven, als uw kind niet graag naar school gaat, last heeft van faalangst of motivatieproblemen, problemen heeft in het contact met leeftijdsgenootjes, maar ook als het niet goed in zijn of haar vel zit, verdrietig, angstig of boos is.

Wat?
Bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht bij een psycholoog of orthopedagoog voor advisering, onderzoek en begeleiding. In een ongedwongen sfeer wordt tijdens het intake gesprek gekeken welke hulp het best op zijn plek is.

U kunt bij ons terecht voor:

Advisering
Opvoeden lijkt makkelijker dan het soms is. Het vraagt veel geduld en motivatie. Soms kan het prettig zijn om bepaalde aspecten in de ontwikkeling van uw kind (bijvoorbeeld slapen, eten, gedrag) met een deskundige te bespreken en om praktische adviezen te krijgen. Wij bieden:

 • Opvoedondersteuning / Ouderbegeleiding

Door middel van gesprekken krijgt u inzicht in de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen in het gedrag van uw kind. U leert als ouders optimaal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van uw kind.

Onderzoek
Binnen de praktijk kan onderzoek worden gedaan naar verschillende aspecten op het gebied van de ontwikkeling van een kind/jongere:

 • Intelligentie en (hoog)begaafdheid
 • Geheugen, concentratie en planningsvaardigheden
 • Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
 • Didactisch onderzoek op het gebied van lezen, spellen en rekenen
 • Beroepskeuze / profielkeuze
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Begeleiding / Behandeling
Wanneer een kind of jongere extra ondersteuning nodig heeft kan gekozen worden voor een behandel- of begeleidingstraject. Dit kan individueel zijn of in groepsverband. Wij bieden begeleiding op het gebied van:

 • Leren: systematische pedagogisch/didactische ondersteuning door middel van Remedial Teaching
 • Leerstoornissen: behandeling van dyslexie en dyscalculie
 • Geheugen en concentratie: de Cogmed Werkgeheugen Training
 • Gedragsproblemen: bijvoorbeeld ADHD, opstandig gedrag of geringe sociale vaardigheden
 • Emotionele problemen: problemen naar aanleiding van scheiding, onzekerheid en angstklachten, somberheid en depressiviteit, faalangst

Tevens bieden we ondersteuning voor scholen: opzetten rekenonderwijs, uitvoeren drempelonderzoek.

Waar?
Onze praktijk is gehuisvest op de Jan van Brakelstraat 4 in Huizen. Daarnaast zijn wij gevestigd op het Stationsplein 30 in Weesp.

We zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 035-5231111 of via e-mail: info@gooisepraktijk.nl

Hoe?
Aanmelden kan telefonisch of via het aanmeldingsformulier op deze website. Er wordt binnen één week contact met u opgenomen. Wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts of de Gemeente hebt gekregen voor zorg binnen de Generalistische Basis GGZ, dan valt de hulpverlening onder de vergoede zorg. In andere gevallen moet u onze zorg zelf vergoeden.