Aanmeldstop voor complexe problematiek

Helaas hebben wij op dit moment een aanmeldstop voor complexe problematiek. Mochten de klachten van uw kind onder die catagorie vallen, dan nemen wij contact met u op na de aanmelding om e.e.a. nader toe te lichten.

Aanmelden in 4 simpele stappen

Stap 1: Vul ons aanmeldformulier in. Het formulier wordt versleuteld naar ons verstuurd.

Stap 2: Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om u te informeren.

Stap 3: U wordt op de wachtlijst geplaatst. Klik hier voor de actuele wachttijden.

Stap 4: Wij nemen telefonisch contact met u op om de afspraak voor de intake te plannen wanneer u aan de beurt bent.

 

In verband met de privacy is deze pagina beveiligd met een SSL certificaat en wordt de informatie op dit formulier versleuteld verstuurd.

 

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd biedt geen behandeling bij:
– Ernstige verstandige beperkingen
– Ernstig middelenmisbruik/verslaving
– Ernstige gedragsstoornissen
– Acute psychotische verschijnselen
– Acute crisissituaties

 

Algemene gegevens kind

 

Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s)

 

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd maakt gebruik van de contactpersoon als aanspreekpunt. Wij verwachten dat de contactpersoon de andere betrokkenen informeert, ook als ouders gescheiden zijn.

 

 • Kies…..
 • Ja, zelfde adres als kind
 • Nee, ander adres
 • Kies…..
 • Ja, zelfde adres als kind
 • Nee, ander adres

 

Toestemming en Ouderlijk gezag

Afhankelijk van de situatie, vragen wij om verschillende documenten. Na het maken van uw keus, verschijnt er  informatie en over de documenten die nodig zijn. Lees de informatie aandachtig door. In de informatie staan links naar de juiste formulieren. / websites.

 

 • Kies
 • Beide ouders
 • Alleen Ouder 1
 • Alleen Ouder 2
 • Anders (OTS, pleegzorg, voogdij)

Toestemming beide ouders

Het is wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject van een minderjarig kind.

Beide gezagdragende ouders dienen het toestemmingsformulier te tekenen. Het formulier kunt u hier downloaden.

Graag dit formulier printen en invullen. Wij dienen het formulier in ons bezit te hebben voordat de behandelingen starten. U kunt het opsturen per post (klik hier voor ons adres) of uploaden via dit formulier. Indien u het document op een later tijdstip wilt uploaden, kan dat ook. De link naar de uploadpagina staat in het menu.

 

Gescheiden ouders.

Bij gescheiden ouders die beiden gezagdragend zijn is eveneens toestemming van beide ouders vereist.

Tevens verwachten wij de bereidheid en welwillendheid van beide ouders om samen te werken aan het welzijn en de belangen van hun kind.

Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind bij onze praktijk helaas niet mogelijk. Wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen.

 

Gezag door 1 ouder

Indien u de enige ouder bent met gezag dan vragen wij u om een toestemmingsverklaring, maar OOK om een uittreksel uit het gezagsregister. Deze kunt u gratis opvragen via deze link . Beide  formulieren dient u ook naar ons op te sturen per post, of via dit formulier, of later via de uploadpagina in het menu.

Gezag door 1 ouder

Indien u de enige ouder bent met gezag dan vragen wij u om een toestemmingsverklaring, maar OOK om een uittreksel uit het gezagsregister. Deze kunt u gratis opvragen via deze link . Beide  formulieren dient u ook naar ons op te sturen per post, of via dit formulier, of later via de uploadpagina in het menu.

 

Kies bestand…
Uploading… (0%)

Oeps. Dit type file accepteren we niet…bel ons

DIt file is te groot. Bel ons

Kies bestand…
Uploading… (0%)

Oeps. Dit type file accepteren we niet…bel ons

DIt file is te groot. Bel ons

Kies bestand…
Uploading… (0%)

Oeps. Dit type file accepteren we niet…bel ons

DIt file is te groot. Bel ons

 

Gegevens huisarts

 

Verwijzing / beschikking

 

Informatie over vergoedingen.

Sinds 1 januari 2015 zit jeugdzorg niet meer in het pakket van de zorgverzekering maar wordt het door de gemeente gefinancierd. Met andere woorden, een psychologisch onderzoek of een behandeling wordt betaald door de gemeente waar een kind staat ingeschreven.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van een wettelijke verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts of kinderarts) of de gemeente noodzakelijk. De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd heeft overeenkomsten met de Regio Gooi en Vechtstreek en Regio Amersfoort afgesloten.

Onderzoek/behandeling bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is bij onze praktijk mogelijk en wordt vergoed indien u een beschikking hiervoor van de gemeente heeft ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Indien u een digitale verwijsbrief heeft, dan kunt u deze hieronder uploaden. U kunt ook een foto van de verwijsbrief maken en deze als .jpg of .pdf bestand uploaden. Het origineel ontvangen wij graag op de 1e afspraak.

 

Zelf betalen.

U kunt ook zonder verwijsbrief uw kind aanmelden. De kosten komen dan voor eigen rekening en worden vooraf met u besproken. Vanuit de Gemeente geldt dat er geen vergoedingen zijn voor o.a. enkelvoudig IQ-onderzoek en onderzoek naar leerproblemen. 

 

 

kies bestand op uw PC
Uploading… (0%)

Oeps. Dit type file accepteren we niet…bel ons

DIt file is te groot. Bel ons

Wanneer u geen verwijsbrief of beschikking van de Gemeente heeft, wordt het psychologisch traject niet vergoed en dient u zelf de kosten te dragen. 

.

 

 

Gegevens school

 

Reden van aanmelding

Selecteer redenen, meerdere opties mogelijk

 

Hulpvraag

 

Vroege ontwikkeling

 

School en Leren

 

Eerdere hulpverlening

Choose file
Uploading… (0%)

Oeps. Dit type file accepteren we niet…bel ons

DIt file is te groot. Bel ons

 

Akkoordverklaring met opslag van gegevens

 

 

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens.

U dient hier JA aan te vinken

Na ontvangst van deze aanmelding nemen wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact
met de opgegeven contactpersoon op. Tijdens dit korte gesprek (10 minuten) zullen wij u
informeren over de verdere gang van zaken.

.