Dyslexiezorg

De Gooise Praktijk voor kind en jeugd is specialist

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van (Ernstig) Enkelvoudige Dyslexie. We zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en volgen het “Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0” van Leo Blomert.

In principe wordt de zorg m.b.t. dyslexie vergoed door de gemeente.

Aanmelden in 3 stappen – zo werkt het

  1. Kies uw regio en meldt u aan bij uw gemeente.
  2. Aanmelden bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
  3. Opsturen van de documenten van de gemeente naar de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Stappenplan aanmelden Dyslexiezorg

Stap 1  Kies uw regio

Procedure voor de Regio Gooi en Vechtstreek

U dient een verzoek in bij uw gemeente; de gemeente vergoedt de zorg (indien er goedkeuring is). U kunt als ouder(s) zelf uw kind aanmelden via de gemeente. Via de knop hieronder komt u bij de formulieren voor uw gemeente. Vul deze in, stuur ze op en kom daarna terug op deze pagina en ga verder met Stap 2

Procedure voor de Regio Amersfoort (Eemnes)

Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt sinds 2018 de poortwachtersfunctie voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) alleen kan lopen via SWV de Eem. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders en school wordt verzonden, bekeken en wordt hierop een advies gegeven.

De nieuwe werkwijze heeft betrekking op de gemeenten:

  • Eemnes, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg

De samenwerkingsverbanden van Berséba, SWV de Eem en Unita zijn betrokken bij deze gemeenten.

De school geeft in een gesprek met ouders aan dat er vermoeden is van EED en adviseert ouders om aan te melden via de https://dyslexie.swvdeeem.nl .

Wanneer de ouders het ouderdeel hebben ingevuld wordt de school via de mail uitgenodigd om het schooldeel in te vullen. Zodra de school haar gedeelte heeft ingevuld, gaat dit ter inzage naar ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om een toelichting te geven. Daarna gaat het totale dossier, het school – en ouderdeel, naar de poortwachter van Dyslexie SWV de Eem. Ouders ontvangen tenslotte een schriftelijk advies waarin wordt aangegeven of diagnostiek naar EED wel of niet gewenst is. De school ontvangt een mail dat de ouders het advies hebben ontvangen.

 

Stap 2 Onafhankelijk van uw regio

Van toepassing voor iedereen.

Nadat u bericht heeft gekregen van de gemeente dat uw aanvraag is goedgekeurd kunt u zich aanmelden bij de Gooise Praktijk voor kind en jeugd.

U kunt als ouder(s) zelf uw kind aanmelden bij de Gooise Praktijk via onze website met de knop hieronder. 

 

Stap 3 Contact met ons en completeren van dossier

Van toepassing voor iedereen.
Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij contact met u op en vragen we u de formulieren van de gemeente naar ons toe te zenden.
U stuurt de volgende gegevens op:

  • het dossier op bij de gemeente 
  • de ontvankelijkheidsverklaring en
  • het getekende toestemmingsformulier 

Vervolgens wordt een intakegesprek ingepland door de behandelaar.

Niet vergoede zorg

Indien er geen “beschikking” afgegeven is door de gemeente, kunnen cliënten terecht voor particulier onderzoek (of screening)  of behandeling van dyslexie. De kosten hiervan zijn voor de cliënt (of ouders) zelf. Ook hebben scholen of samenwerkingsverband hier soms een budget hiervoor. Hiervoor kunt u bij uw school of samenwerkingsverband informeren.

Wij hebben goede contacten met de meeste scholen in Huizen, Blaricum, Laren,  Eemnes en Weesp. Daarnaast werken wij ook regelmatig samen met andere scholen binnen en buiten het Gooi.