Groepstrainingen

Binnen de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd worden verschillende groepstrainingen gegeven. Het werken in groepsverband kent veel voordelen. Zo hebben kinderen in een groep de mogelijkheid om van elkaar te leren, bijvoorbeeld met het oefenen van contact maken, oplossingsvaardigheden oefenen en het leren omgaan met hun emoties. Tevens worden er in elke groepstraining handvatten geboden om hun zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten. Ook is het voor een kind prettig om te ervaren dat hij of zij niet ‘de enige’ is die worstelt met een bepaald probleem. Dit zorgt voor herkenning en steun. Bij ons worden de groepstrainingen op maat gemaakt, waarbij de individuele doelen, kwaliteiten en leeftijd van de kinderen bij elkaar aansluiten.

De groepstrainingen starten door het hele jaar heen bij voldoende aanmeldingen. Elke training wordt gegeven volgens een programma. Elke bijeenkomst wordt er een onderwerp besproken waar de kinderen mee aan de slag gaan. De kinderen leren speels de stof en ondertussen leren ze vaardigheden zoals samenwerken en naar elkaar luisteren.

Meer weten over de inhoud of startdatum van een groep? Neem vrijblijvend contact op met de praktijk. Hieronder staat het actuele aanbod van onze groepstrainingen vermeld.

Groepen bij de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd

Klik hieronder op een training of onderwerp voor meer informatie.

Sociale Vaardigheden voor kinderen (8 – 12 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining Sociale Vaardigheden is voor kinderen van 8 tot 12 jaar die hulp kunnen gebruiken in het leggen en onderhouden van contacten.

Werkwijze

Door middel van een gedragsmatige en cognitieve aanpak worden verschillende sociale vaardigheden getraind in 10 bijeenkomsten. Er wordt aandacht besteed aan:

 • Luistervaardigheden
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Verschillende gevoelens in verschillende situaties
 • Manieren van reageren
 • Iets vragen
 • Een gesprekje voeren
 • Vragen of je mee mag doen
 • Reageren op een vervelende situatie
 • Omgaan met kritiek
 • Assertief reageren

Halverwege de training is er een ouderbijeenkomst waarin ouders meer informatie krijgen over de training en tips om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. Aan het einde van de training krijgen de kinderen een diploma en worden de prestaties gevierd.

Kinderen in echtscheidingssituatie (9 – 12 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Zowel kinderen die al problemen ondervinden, als kinderen die een verhoogde kans hebben op problematiek zijn welkom. De training wordt aangeboden aan de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jaar. Ook worden ouders betrokken door middel van een ouderavond.
Voor jongere kinderen bieden wij ook een training aan. Kijk hiervoor onder Dappere Dino’s.

Werkwijze

De groepstraining bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen. In de bijeenkomsten voor kinderen wordt aandacht besteed aan de emoties, gevoelens en schuldgevoelens van de kinderen. Daarnaast is het belangrijk in de groepstraining dat ze het gevoel krijgen dat ze steun aan elkaar hebben. In de bijeenkomsten worden gevoelens en moeilijke situaties met ouders besproken. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van de nieuwe leefsituatie. Door middel van praten, werkbladen, rollenspellen en spelletjes worden gevoelens en situaties besproken.

Voor ouders is er halverwege de training een ouderavond voor informatie over de training en tips voor de begeleiding van hun kind. Aan het einde van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats met één of beide ouders en kind(eren). Beide ouders moeten toestemming geven voor de deelname van het kind.

Dappere Dino’s (6 – 8 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Zowel kinderen die al problemen ondervinden, als kinderen die een verhoogde kans hebben op problematiek zijn welkom. De training wordt aangeboden aan de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar. Hoewel Dappere Dino’s voornamelijk gericht is op kinderen worden ook ouders betrokken bij de interventie.
Voor oudere kinderen bieden wij ook een training aan. Kijk hiervoor onder Kinderen in echtscheidingssituatie.

Werkwijze
In 12 sessies van elk 45 minuten leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De trainers werken veel met een handpop, groepsdino ‘Rex’. Naast poppenspel worden creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes, werkbladen en tekeningen.

Er zijn vijf subdoelen waar in de verschillende sessies aan wordt gewerkt:

 1. Het kind heeft sociale steun ervaren doordat de groep een veilige en ondersteunende omgeving is;
 2. Het kind kan emoties en gevoelens herkennen en verwerken;
 3. Het kind heeft meer inzicht in de scheiding en heeft minder misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding;
 4. Het kind heeft betere probleemoplossende vaardigheden;
 5. Het kind heeft een positievere perceptie van zichzelf en het gezin.

Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, een facultatieve oudersessie en een eindgesprek.

Faalangstreductietraining (8 – 12 jaar)

Doel(groep):

Deze groepstraining is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die vaak twijfelen aan wat ze kunnen. Zij kunnen bang zijn om fouten te maken en hierdoor spanning en vervelende gevoelens ervaren, vooral wanneer zij een prestatie moeten leveren. In de training wordt gewerkt aan deze (angst)gevoelens en tevens wordt er aandacht besteed aan taakaanpak, emotieherkenning en het zelfbeeld van het kind.

Werkwijze

De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.

In de training wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Uitleg over faalangst en het herkennen hiervan;
 • Stress herkennen en hoe hier mee om te gaan;
 • Ontspanningsoefeningen;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag (G-schema);
 • Niet-helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten en zo meer invloed op eigen gedachtegang van het kind;
 • Zelfbeeld, meer zelfwaardering en zelfvertrouwen opbouwen;
 • Daarnaast wordt er ook gewerkt aan individueel opgestelde doelen.

Aan het eind van de training krijgen de kinderen een diploma en worden de prestaties gevierd.

No Prob: Ik kom voor mezelf op! Assertiviteitstraining voor jongeren

Doel(groep):

Met deze assertiviteitstraining worden jongeren (12 tot 16 jaar) op een positieve manier weerbaar (assertiever) gemaakt in een wereld die constant verandert en steeds sneller lijkt te draaien. Assertief leren reageren in verschillende contexten (op school, op straat en via sociale media) vraagt om een sterke en flexibele houding. De training is bedoeld voor jongeren met moeilijkheden ten gevolge van problemen op sociaal vlak, met als voornaamste oorzaak een gebrek aan assertiviteit. Naast het leren van (basis)vaardigheden over assertiviteit is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, assertief leren weigeren en je mening geven, omgaan met kritiek en (cyber)pesterijen en probleemoplossende vaardigheden.

Werkwijze

De groep bestaat uit 4 tot 8 jongeren die wekelijks op een vaste tijd en vaste locatie samenkomt. In de training wordt gewerkt met instructies, groepsgesprekken, rollenspellen, en wekelijkse opdrachten.

Samenwerking met ouders

Belangstelling en ondersteuning van ouders/opvoeders is belangrijk, zodat de leerstof uit de training ook kan worden geoefend in je dagelijkse leefomgeving. Ouders worden eenmalig uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Hierin wordt aandacht besteed aan de theoretische basis van de training, de groepsdynamiek en er worden adviezen gegeven.

Beter Leren Leren voor groep 7 en 8

Doel(groep):

De training Beter Leren Leren richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 die handvatten kunnen gebruiken bij het leren. Op de basisschool krijgt uw kind steeds meer huiswerk. Daarnaast moet er geleerd worden voor overhoringen, zoals topografie of geschiedenis. Het is daarbij noodzakelijk om te leren hoe je moet leren. Dit is een belangrijke vaardigheid die ook een rol speelt in de verdere schoolloopbaan van uw kind.

Werkwijze:

De training bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van één uur. Tijdens Beter Leren Leren kunnen de leerlingen kennismaken met manieren om leren leuker en effectiever te maken. Er wordt aandacht besteed aan het plannen van huiswerk en andere activiteiten en hoe om te gaan met een agenda. Een ander belangrijk thema binnen deze training is het leren leren. We bespreken hoe het geheugen werkt en nemen tips en trucs door om het leren makkelijker te maken. Tot slot besteden we aandacht aan het omgaan met toetsen (zowel in groep 8, als in de brugklas) en de bijkomende zenuwen.

Uiteraard kan het zijn dat u toch nog vragen heeft. Aarzelt u dan niet om via onze beveiligde website of telefonisch contact op te nemen.

Aanmelden
Probleemgebieden
dyslexie GPKJ