Waarvoor kunt u terecht bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd?

Bij de Gooise praktijk voor kind en jeugd werkt een team van enthousiaste en ervaren orthopedagogen, GZ -psychologen, psychotherapeuten en remedial teachers die zorgdragen voor een breed hulpaanbod voor kinderen, jeugdigen, hun ouders en scholen.

Kort samengevat kunt u bij onze praktijk terecht voor onderzoek, begeleiding en advisering wanneer er vragen of problemen zijn op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoeden en leren bij kinderen en jongeren.

Probleemgebieden

 • Concentratieproblemen, ADHD, ADD
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • Problemen in sociale contacten, sociale vaardigheid, pesten
 • Angsten, faalangst, onzekerheid, piekeren
 • Somberheid, depressie
 • Leerproblemen, dyslexie, dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid
 • Schooladvies
 • Systeemproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Identiteitsproblematiek
 • Laag zelfbeeld
 • Boosheid en driftbuien
 • Trauma
 • Rouwverwerking
 • Eetstoornissen
 • Echtscheiding
 • Opvoedondersteuning
 • Slaapproblemen

Wij bieden geen hulp voor:

 • Ernstige verstandelijke beperkingen
 • Ernstige verslavingen
 • Acute crisissituaties

 Indien u twijfelt of uw hulpvraag passend is binnen onze praktijk, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Indien er sprake is van een crisissituatie belt u uw huisarts of de huisartsenpost.

gooise praktijk onderzoek
Onderzoek
Behandelvormen