Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
Gooise Praktijk voor kind en jeugd
kid-boom-435

Wat we doen

Kinderen en adolescenten kunnen zich n.a.v. allerlei problemen bij de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd aanmelden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de problemen die op deze pagina worden genoemd. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd contact met ons opnemen of overleggen met uw huisarts.

Over ons

Bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd werkt een team van enthousiaste en ervaren orthopedagogen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en remedial teachers die zorgdragen voor een breed hulpaanbod voor kinderen, jeugdigen, hun ouders en scholen.

Behandelvormen

Binnen onze praktijk worden verschillende behandel- en begeleidingsvormen aangeboden. Een behandeling of begeleiding kan individueel zijn of in groepsverband. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind of de ouders, wordt een op maat gemaakt traject aangeboden.

Wij bieden onder ander de volgende behandelingen:

 • Pedagogisch-didactische ondersteuning door middel van remedial teaching
 • Behandeling van dyslexie en dyscalculie
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Inzichtgevende psychotherapie
 • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
 • Mentaliserende bevorderende therapie (MBT)
 • Steunend structurerende begeleiding
 • Spel-(psycho)therapie
 • Opvoedondersteuning/ouderbegeleiding
 • Systeemtherapie
 • Groepstrainingen

Uiteraard kan het zijn dat u toch nog vragen heeft. Aarzelt u dan niet om via onze beveiligde website of telefonisch contact op te nemen.