(laatst bijgewerkt 16-4-2024)

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd doet er alles aan om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. Toch zijn er wel eens wachttijden. Dit kan verschillen voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz en de leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie). Hieronder vind je de actuele wachttijd per zorggebied.

We baseren de wachttijden in dit overzicht op het gemiddelde van de afgelopen maand. Daarbij maken we onderscheid tussen de lichte, milde zorg  en de complexe zorg. Deze inschatting wordt gemaakt nadat de aanmelding bij ons binnen is. Soms kan de wachttijd langer of juist korter zijn dan hieronder staat aangegeven. Dit kan te maken hebben met onder andere vakantieperiodes, grote hoeveelheid aanmelding in een korte periode, maar ook zaken zoals ziekte en zwangerschapsverlof kunnen invloed hebben op de lengte van de wachttijd.

De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd hanteert geen wachtlijst nadat u voor een eerste gesprek geweest bent tot het starten met diagnostisch onderzoek en/of behandeling.

Basis-ggz / milde, kortdurende zorg:
Klachten die enkelvoudig zijn en minder complex. Ook valt diagnostisch onderzoek hieronder.

De wachttijd bedraagt ongeveer 8 weken

Specialistische ggz / complexe, langdurige zorg:
Klachten die complex en langdurig zijn.

De wachttijd bedraagt ongeveer 8 weken

Leerproblemen:
Waaronder dyslexie en dyscalculie.

De wachttijd tot een eerste gesprek is 8-10 weken.

U kunt zich via het aanmeldformulier op de website aanmelden.