groepstraining gooise praktijk kind en jeugd
groepstrainingen
groepstrainingen dappere dino

Wat we doen

Kinderen en adolescenten kunnen zich n.a.v. allerlei problemen bij de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd aanmelden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de problemen die op deze pagina worden genoemd. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd contact met ons opnemen of overleggen met uw huisarts.

Kosten

In de vergoede zorg wordt gesproken van Basis-Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Onze therapeuten hebben met de bijna alle verzekeringen overeenkomsten afgesloten zodat u als cliënt hiervoor geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Deze zorg gaat wel ten laste van uw eigen risico. Daarnaast bieden wij ook onvergoede zorg. Voor meer informatie kunt u kijken naar onze tarieven of contact met ons opnemen.

Groepstrainingen bij de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd

 

Binnen de Gooise Praktijk voor Kind & Jeugd worden verschillende groepstrainingen gegeven, de trainingen starten door het hele jaar heen bij voldoende aanmeldingen. Hieronder staat het actuele aanbod van onze groepstrainingen vermeld.

Sociale Vaardigheden voor kinderen (8 – 12 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining Sociale Vaardigheden is voor kinderen van 8 tot 12 jaar die hulp kunnen gebruiken in het leggen en onderhouden van contacten.

Werkwijze

Door middel van een gedragsmatige en cognitieve aanpak worden verschillende sociale vaardigheden getraind in 10 bijeenkomsten. Er wordt aandacht besteed aan:

 • Luistervaardigheden
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Verschillende gevoelens in verschillende situaties
 • Manieren van reageren
 • Iets vragen
 • Een gesprekje voeren
 • Vragen of je mee mag doen
 • Reageren op een vervelende situatie
 • Omgaan met kritiek
 • Assertief reageren

Na elke bijeenkomst worden de ouders per mail op de hoogte gehouden van wat er in de bijeenkomst behandeld is. Aan het einde van de training krijgen de kinderen een diploma en worden de prestaties gevierd.

Kinderen in echtscheidingssituatie (9 – 12 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Zowel kinderen die al problemen ondervinden, als kinderen die een verhoogde kans hebben op problematiek zijn welkom. De training wordt aangeboden aan de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jaar. Ook worden ouders betrokken door middel van een ouderavond.
Voor jongere kinderen bieden wij ook een training aan. Kijk hiervoor onder Dappere Dino’s.

Werkwijze

De groepstraining bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats. Bij de bijeenkomsten voor kinderen wordt aandacht besteed aan de emoties, gevoelens en schuldgevoelens van de kinderen. Daarnaast is het belangrijk in de groepstraining dat ze het gevoel krijgen dat ze steun aan elkaar hebben. Er wordt aandacht besteed aan het bespreken van gevoelens en moeilijke situaties met ouders. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van de nieuwe leefsituatie. Door middel van praten, werkbladen, rollenspellen en spelletjes worden gevoelens en situaties besproken.

Voor ouders is er een ouderavond. Aan het einde van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats met één of beide ouders en kind(eren). Beide ouders moeten toestemming geven voor de deelname van het kind.

Dappere Dino’s (6 – 8 jaar)

Doel(groep):

De groepstraining is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Zowel kinderen die al problemen ondervinden, als kinderen die een verhoogde kans hebben op problematiek zijn welkom. De training wordt aangeboden aan de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar. Hoewel Dappere Dino’s voornamelijk gericht is op kinderen worden ook ouders betrokken bij de interventie.
Voor oudere kinderen bieden wij ook een training aan. Kijk hiervoor onder Kinderen in echtscheidingssituatie.

Werkwijze
In 12 sessies van elk 45 minuten leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De trainers werken veel met een handpop, groepsdino ‘Rex’. Naast poppenspel worden creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes, werkbladen en tekeningen.

Er zijn vijf subdoelen waar in de verschillende sessies aan wordt gewerkt:

 1. Het kind heeft sociale steun ervaren doordat de groep een veilige en ondersteunende omgeving is
 2. Het kind kan emoties en gevoelens herkennen en verwerken
 3. Het kind heeft meer inzicht in de scheiding en heeft minder misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding
 4. Het kind heeft betere probleemoplossende vaardigheden
 5. Het kind heeft een positievere perceptie van zichzelf en het gezin.

Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, een facultatieve oudersessie en een eindgesprek.

Faalangstreductietraining (8 – 12 jaar)

Doel(groep):

Deze groepstraining is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die vaak twijfelen aan wat ze kunnen. Zij kunnen bang zijn om fouten te maken en hierdoor spanning en vervelende gevoelens ervaren, vooral wanneer zij een prestatie moeten leveren. In de training wordt gewerkt aan deze (angst)gevoelens en tevens wordt er aandacht besteed aan taakaanpak, emotieherkenning en het zelfbeeld van het kind.

Werkwijze

De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.

In de training wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Uitleg over faalangst en het herkennen hiervan;
 • Stress herkennen en hoe hier mee om te gaan;
 • Ontspanningsoefeningen;
 • Niet-helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten en zo meer invloed op eigen gedachtegang van het kind;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag (G-schema);
 • Zelfbeeld, meer zelfwaardering en zelfvertrouwen opbouwen.
 • Daarnaast wordt er ook gewerkt aan individueel opgestelde doelen.

Aan het eind van de training krijgen de kinderen een diploma en worden de prestaties gevierd.

Zomercursus Steuntje in de (b)rug voor aanstaande brugklassers

Doel(groep):

De cursus Steuntje in de (b)rug is een kortdurende cursus voor aanstaande brugklassers voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs nét wat spannender is dan voor andere kinderen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij onzeker zijn, moeite hebben om vrienden te maken of wellicht vroeger gepest zijn.

Werkwijze

Het doel van 2-daagse cursus is om de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op hun nieuwe school.

Tijdens twee dagdelen in de zomervakantie leren de kinderen in groepsverband inzicht te krijgen in:

eigen gevoel en gedrag; negatieve (niet-helpende) gedachten om te buigen in helpende gedachten;

om te gaan met spanning en zich sociaal vaardiger te gedragen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals psycho-educatie, groepsgesprekken, ontspanningsoefeningen en rollenspellen. De kosten voor deze zomercursus bedragen €250.

Startdatum:

De data voor 2018 zijn bekend! De training wordt gegeven op:

 • Dinsdag 14 augustus 2018
 • Dinsdag 21 augustus 2018

Beter Leren Leren voor groep 7 en 8

Doel(groep):

De training Beter Leren Leren richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 die handvatten kunnen gebruiken bij het leren. Op de basisschool krijgt uw kind steeds meer huiswerk. Daarnaast moet er geleerd worden voor overhoringen, zoals topografie of geschiedenis. Het is daarbij noodzakelijk om te leren hoe je moet leren. Dit is een belangrijke vaardigheid die ook een rol speelt in de verdere schoolloopbaan van uw kind.

Werkwijze:

De training bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van één uur. Tijdens Beter Leren Leren kunnen de leerlingen kennismaken met manieren om leren leuker en effectiever te maken. Er wordt aandacht besteed aan het plannen van huiswerk en andere activiteiten en hoe om te gaan met een agenda. Een ander belangrijk thema binnen deze training is het leren leren. We bespreken hoe het geheugen werkt en nemen tips en trucs door om het leren makkelijker te maken. Tot slot besteden we aandacht aan het omgaan met toetsen (zowel in groep 8, als in de brugklas) en de bijkomende zenuwen.

Kosten

De kosten voor de training bedragen €125,- per persoon. Dit is inclusief het werkboek.

Uiteraard kan het zijn dat u toch nog vragen heeft. Aarzelt u dan niet om via onze beveiligde website of telefonisch contact op te nemen.

Aanmelden