Vergoeding Jeugd GGZ

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet er een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente zijn. Op grond van de aard en ernst van de klachten wordt gekozen voor een zorgproduct. Er geldt dan geen eigen bijdrage. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding.

Indien er geen verwijsbrief of beschikking wordt afgegeven, wordt de zorg niet vergoed door de gemeenten. De kosten van behandeling van deze klachten komen voor eigen rekening. Een overzicht van onze tarieven treft u op onze website.

Afzeggen van een afspraak

Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan verwachten wij 24 uur voor aanvang van het consult een telefonische afzegging. Voor het afzeggen van een onderzoek hanteren wij een termijn van 48 uur voor aanvang. Als u niet tijdig afbelt, ongeacht de reden, zullen wij kosten in rekening brengen (zie onze tarieven op de website). Deze kosten kunnen niet bij de gemeente gedeclareerd worden en zijn voor eigen rekening.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website. Er wordt uiterlijk binnen 5 – 10 werkdagen contact met u opgenomen. Afhankelijk van de hulpvraag en de passende vorm van hulp, hebben wij mogelijk specifieke documenten van u nodig. Dit wordt met u besproken bij de aanmelding.

18+ zorg bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd.

De psychologische zorg voor jongeren vanaf 18 jaar kan op restitutiebasis (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekering. Op restitutiebasis houdt in dat de cliënt de factuur van de behandeling opgestuurd krijgt en betaald aan de Gooise Praktijk. De Gooise Praktijk brengt het geldende NZA tarief in rekening. Zie tarieven op de website. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis kunt u een volledige of gedeeltelijke vergoeding krijgen van de kosten.De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering die afgesloten is. Deze vergoeding komt uit de basis verzekering en komt ten laste van het wettelijk eigen risico. Hiermee bieden wij jongeren, die 18 jaar worden tijdens een behandeling binnen de Jeugdwet, de mogelijkheid om het traject voort te zetten bij dezelfde behandelaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar of uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Voor dienstverlening die niet voor vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u een particuliere factuur. Klik hier voor onze particuliere tarieven.