Cliëntenportaal Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Wij vragen u gebruik te maken van ons cliëntenportaal. In dit portaal kunt u uw afspraken inzien, belangrijke documenten inzien / uploaden en communiceren met uw behandelaar.

 

Log in op uw cliëntenportaal

Klik hieronder om in te loggen op uw cliëntenportaal. Dit is een beveiligde omgeving.

 

 

Wanneer krijgt u een cliëntenportaal?

Na uw aanmelding wordt uw cliëntenportaal aangemaakt. U ontvangt hiervoor een e-mail op het e-mailadres dat u heeft opgegeven in uw aanmelding. U ontvangt de mail van gooise@ggzportal.nl. Let op, u kunt niet antwoorden aan dit email adres.

U ontvangt daarna meerder e-mails om uw uw portaal gereed te maken en te activeren.

  1. U ontvangt een e-mail om de portal te activeren
  2. U ontvangt een e-mail om de activatie van uw account te bevestigen. Hierin staan ook uw inloggegevens.
  3. Als u in gaat loggen, ontvangt u een e-mail met een authenticatiecode. Als u deze invoert krijgt u toegang tot het portaal.

 

Standaard documenten in uw portaal

In uw portaal hebben wij in uw dossier bij de documenten een aantal documenten klaargezet.

  1. Algemene praktijkinformatie: wij verzoeken u deze informatie door te nemen. In dit document staat o.a ons No Show beleid.
  2. Toestemmingsverklaring ouders: het is wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject van een minderjarig kind. Beide gezagdragende ouders dienen het toestemmingsformulier te tekenen.

Indien u de enige ouder bent met gezag dan vragen wij u om de toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen maar ook om een uittreksel uit het gezagsregister. Deze kunt u gratis opvragen via deze link.
Alle documenten die u eventueel nodig heeft kunt u ook op vinden op onze handige downloadpagina.

  1. Vragenlijst voor de aanmelding: Wij hebben een vragenlijst voor u klaargezet. Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen. Vervolgens kunt u de vragenlijst op u computer opslaan en uploaden in het portaal. Wij gebruiken de vragenlijst om uw zorgvraag te beoordelen en u te kunnen koppelen aan de meest geschikte behandelaar.