De Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd biedt al jaren zorg op het gebied van leerproblemen. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advisering en begeleiding wanneer er problemen zijn in het leren. Dyslexiezorg is één van de onderdelen waar wij ruime ervaring mee hebben. We werken met een klein, maar ervaren, team dat bestaat uit orthopedagogen en een GZ-psycholoog. Wij staan voor persoonlijke, op het individu toesneden, kwalitatief hoogstaande zorg.

Onze praktijk is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en beschikt over interne protocollen voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. Hierin volgen wij de richtlijnen uit het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie. Hier kunt u meer over lezen op de website van het NKD (www.nkd.nl).

Wanneer er op de Basisschool sprake is van hardnekkige leesproblemen waarbij de ondersteuning op school niet voldoende geholpen heeft, wat blijkt uit een grote achterstand op het gebied van technisch lezen, kan de school van uw kind u helpen bij het aanvragen van vergoeding van een dyslexieonderzoek door de Gemeente. Hieronder kunt u lezen hoe aanmelding bij onze praktijk verloopt.
Onze praktijk heeft contracten met de Gemeenten die vallen onder de Regio Gooi en Vechtstreek en met de Gemeenten die vallen onder de Regio Amersfoort.

Ook wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u bij ons terecht voor dyslexiezorg. Bijvoorbeeld wanneer uw kind al op het Voortgezet Onderwijs zit of wanneer er sprake is van dyslexie, maar niet van Ernstige Dyslexie (ED).Ook kunt u bij ons terecht voor remedial teaching (RT), wanneer er nog niet voldoende ondersteuning geboden is om (vergoed) dyslexieonderzoek op te starten.

Stappenplan aanmelden Dyslexiezorg

Stap 1  Kies uw regio

Procedure voor de Regio Gooi en Vechtstreek

U dient een verzoek in bij uw gemeente; de gemeente vergoedt de zorg (indien er goedkeuring is). U kunt als ouder(s) zelf uw kind aanmelden via de gemeente. Via de knop hieronder komt u bij de formulieren voor uw gemeente. Vul deze in, stuur ze op en kom daarna terug op deze pagina en ga verder met Stap 2

Procedure voor de Regio Amersfoort (Eemnes)

Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt sinds 2018 de poortwachtersfunctie voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige dyslexie (ED) alleen kan lopen via SWV de Eem. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders en school wordt verzonden, bekeken en wordt hierop een advies gegeven.

De nieuwe werkwijze heeft betrekking op de gemeenten:

  • Eemnes, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg

De samenwerkingsverbanden van Berséba, SWV de Eem en Unita zijn betrokken bij deze gemeenten.

De school geeft in een gesprek met ouders aan dat er vermoeden is van ED en adviseert ouders om aan te melden via de https://dyslexie.swvdeeem.nl .

Wanneer de ouders het ouderdeel hebben ingevuld wordt de school via de mail uitgenodigd om het schooldeel in te vullen. Zodra de school haar gedeelte heeft ingevuld, gaat dit ter inzage naar ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om een toelichting te geven. Daarna gaat het totale dossier, het school – en ouderdeel, naar de poortwachter van Dyslexie SWV de Eem. Ouders ontvangen tenslotte een schriftelijk advies waarin wordt aangegeven of diagnostiek naar ED wel of niet gewenst is. De school ontvangt een mail dat de ouders het advies hebben ontvangen.

 

Stap 2 Onafhankelijk van uw regio

Van toepassing voor iedereen.

Nadat u bericht heeft gekregen van de gemeente dat uw aanvraag is goedgekeurd kunt u zich aanmelden bij de Gooise Praktijk voor kind en jeugd.

U kunt als ouder(s) zelf uw kind aanmelden bij de Gooise Praktijk via onze website met de knop hieronder. 

 

Stap 3 Contact met ons en completeren van dossier

Van toepassing voor iedereen.
Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij contact met u op en vragen we u de formulieren van de gemeente naar ons toe te zenden.
U stuurt de volgende gegevens op:

  • het dossier op bij de gemeente 
  • de ontvankelijkheidsverklaring en
  • het getekende toestemmingsformulier 

Vervolgens wordt een intakegesprek ingepland door de behandelaar.

Niet vergoede zorg

Indien er geen “beschikking” afgegeven is door de gemeente, kunnen cliënten terecht voor particulier onderzoek (of screening)  of behandeling van dyslexie. De kosten hiervan zijn voor de cliënt (of ouders) zelf. Ook hebben scholen of samenwerkingsverband hier soms een budget hiervoor. Hiervoor kunt u bij uw school of samenwerkingsverband informeren.

Wij hebben goede contacten met de meeste scholen in Huizen, Blaricum, Laren en  Eemnes. Daarnaast werken wij ook regelmatig samen met andere scholen binnen en buiten het Gooi.