Behandelvormen

Binnen onze praktijk worden verschillende behandel- en begeleidingsvormen aangeboden. Een behandeling of begeleiding kan individueel zijn of in groepsverband. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind of de ouders, wordt een op maat gemaakt traject aangeboden.

Wij bieden onder ander de volgende behandelingen:

gooise praktijk voor kind en jeugd
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Inzichtgevende psychotherapie
 • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
 • Mentaliserende bevorderende therapie (MBT)
 • Steunend structurerende begeleiding
 • Spel-(psycho)therapie
 • Opvoedondersteuning/ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Groepstrainingen
 • Pedagogisch-didactische ondersteuning door middel van remedial teaching
 • Behandeling van dyslexie en dyscalculie

Heeft u nog vragen?

Uiteraard kan het zijn dat u toch nog vragen heeft. Aarzelt u dan niet om via onze beveiligde website of telefonisch contact op te nemen.

dyslexie GPKJ