Esmee Gooise Praktijk

Drs. Esmée Pama

Psychotherapeut BIG 19932261716

Email: esmee@gooisepraktijk.nl

Esmée

Mijn naam is Esmée Pama. Ik ben orthopedagoog in opleiding tot Psychotherapeut. In mijn behandelingen stel ik het kind/ de jongere centraal, ik werk zowel individueel als met ouders en/of school.

Na het afronden van mijn master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, werk ik met veel plezier binnen deze vrijgevestigde praktijk. Naast de diverse diagnostiek op gebied van ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D en autisme) ben ik mij meer gaan richten op behandeling van deze problematiek en sociaal-emotionele problematiek zoals angst en stemming. Daarnaast heb ik de basisopleiding voor cognitief gedragstherapeut afgerond. In mijn behandelingen stel ik het kind/ de jongere centraal, ik werk zowel individueel als met ouders en/of school. Hierin zoeken we samen naar sterke punten en welke punten zorgen voor uitdaging. Naast CGT werk ik met oplossingsgerichte en ACT technieken. Tevens werk ik veel met kinderen in een echtscheidingssituatie, zowel individueel als in groepsverband. Vorig jaar heb ik daarom de training Dappere Dino’s gevolgd om aan het jongere kind ondersteuning te bieden.

Ik werk op donderdag in Eemnes en de overige dagen op onze hoofdlocatie in Huizen.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Echtscheiding
  • Milde en complexe problematiek
  • Werkzaam in Huizen en Eemnes

Opleidingen

  • Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht
  • Basiscursus CGT
  • Psychotherapie kind en jeugd – Rino Utrecht