Vacature opleidingsplek

Update 9-07-2019: De einddatum van onderstaande vacature is inmiddels verstreken. Sollicitaties die na 1 juli verstuurd zijn, worden helaas niet meer in behandeling genomen. Wij zijn op zoek naar een psycholoog / orthopedagoog die per 1 oktober 2019 kan starten voor een uitdagende baan (32 uur in de week) in ons dynamische team. Om vervolgens…

Start nieuwe groepstraining!

Goed nieuws! Nog dit voorjaar zal er een groepstraining voor kinderen met faalangst starten! Deze groepstraining is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die vaak twijfelen aan wat ze kunnen. Zij kunnen bang zijn om fouten te maken en hierdoor spanning en vervelende gevoelens ervaren, vooral wanneer zij een prestatie moeten leveren. In de…

Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht met een vernieuwd afwegingskader. Wat houdt het afwegingskader in? Het afwegingskader biedt een professional 5  afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen…

Dyscalculie

Veel kinderen en jeugdigen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of tot een zintuiglijke handicap en die te onderscheiden is van andere reken-leerproblemen. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specifieke deskundigheid van gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen). Twee collega’s van…

Dyslexie conferentie junior

Lexima biedt voor het eerst een dyslexie conferentie voor kinderen aan! Lexima organiseert al jaren congressen en studiemiddagen voor professionals uit het onderwijs. Maar het is nu tijd voor een speciale JUNIOR conferentie. Zodat er niet alleen ‘over‘ kinderen met dyslexie wordt gesproken, maar ook juist ‘met‘ de kinderen. Vaak weten kinderen namelijk zelf heel goed…