Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht met een vernieuwd afwegingskader. Wat houdt het afwegingskader in? Het afwegingskader biedt een professional 5  afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen…