Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht met een vernieuwd afwegingskader. Wat houdt het afwegingskader in? Het afwegingskader biedt een professional 5  afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen…

Dyscalculie

Veel kinderen en jeugdigen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of tot een zintuiglijke handicap en die te onderscheiden is van andere reken-leerproblemen. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specifieke deskundigheid van gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen). Twee collega’s van…

Dyslexie conferentie junior

Lexima biedt voor het eerst een dyslexie conferentie voor kinderen aan! Lexima organiseert al jaren congressen en studiemiddagen voor professionals uit het onderwijs. Maar het is nu tijd voor een speciale JUNIOR conferentie. Zodat er niet alleen ‘over‘ kinderen met dyslexie wordt gesproken, maar ook juist ‘met‘ de kinderen. Vaak weten kinderen namelijk zelf heel goed…

Heidag

Gisteren met het hele team een inspirerende heidag gehad! Fijn om stil te staan bij onze kernpunten: Hoe behouden we onze persoonlijke aanpak, de warme sfeer, de goede kwalitatieve zorg dichtbij huis, de verschillende locaties en onze zorg op maat! Met dit plaatje tijdens onze verfrissende wandeling tussen alle denkprocessen en creatieve ideeën door.  …