Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht met een vernieuwd afwegingskader. Wat houdt het afwegingskader in? Het afwegingskader biedt een professional 5  afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen…

Dyscalculie

Veel kinderen en jeugdigen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of tot een zintuiglijke handicap en die te onderscheiden is van andere reken-leerproblemen. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specifieke deskundigheid van gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen). Twee collega’s van…