Meer groen in de praktijk!

Dat was één van de conclusies na onze inspirerende teamdag. Uit vele onderzoeken is bekend dat groen goed is voor de gezondheid. Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressverlagende werking. En wist je dat uit een Nederlandse studie is gebleken dat hoe groener de woonomgeving is, hoe minder kinderen ADHD-medicatie gebruiken? Voor antidepressiva…

Lees verder!

Dyscalculie

Veel kinderen en jeugdigen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of tot een zintuiglijke handicap en die te onderscheiden is van andere reken-leerproblemen. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specifieke deskundigheid van gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen). Twee collega’s van…

Lees verder!